Norsk Tipping Kan Miste Sitt Monopol

Rapporten

Nye rapport av Lotteritilsynets om en mulig lisensordning for utenlandske spillselskap – som bestilt av Solberg-regjeringen. Rapport åpner muligheter for utenlandske spillselskaper.

I Sundvollenerklæringen tok Solberg-regjeringen til en ordning hvor utenlandske spillselskaper kan få lisens i Norge. Dette kan i realiteten bety slutten på Norsk Tippings spillmonopolet.

Norsk Tipping Monopol

Dagens Næringsliv skriver – der Lotteritilsynet konkluderer med at det å gå til til utenlandske representanter kan være et godt tiltak mot problemspill.

Man hadde klart dersom å stenge utenlandske representanter ute, mener de at dagens monopol hadde vært den beste løsningen. De tror ikke at det å åpne opp for utenlandske operatører vil påvirke den økonomiske kriminaliteten.

Hovedkonklusjon

Sosiale konsekvenser

Myndighetene ikke lykkes med å stenge uregulerte spillselskaper ute, vil en modell av lisens gi myndighetene kontroll med pengespill tilbudet til et betydelig tall av spillerne – mot cirka halvparten i dag.

Forutsatt at det lisensierte markedet inneholder gjennomgripende ansvarlighet tiltak på tvers av representanter som ansvarliggjør både – spillere og spillselskap, kan et lisenssystem gi færre negative konsekvenser enn modellen av enerett.

Om økonomisk kriminalitet

I Norge et lisensiert pengespillmarked vil ha minimal effekt på omfanget av økonomisk kriminalitet. Utfordringene ved at mange operatører som har lisenser, arbeider fra utlandet, kan løses med et sterkt tilsyn og god regulering tilpasset et nytt marked.

2 Rapporter

Denne rapporten er den andre av 2 rapporter bestilt av Kulturdepartementet. Den 1. rapporten vurderte om lisensordningen ville være samfunns økonomisk lønnsom og vurderer sosiale konsekvensene.

DN skriver – det er det siste punktet, om vurderingen av de sosiale konsekvensene, som er det vesentligste når Kulturdepartementet skal løse om hvilket forslag de sender ut på høring.

Latest Online Casino Reviews:

Norsk Tipping Kan Miste Sitt Monopol

Norsk Tipping Kan Miste Sitt Monopol

Nye rapport av Lotteritilsynets om en mulig lisensordning for utenlandske spillselskap – som bestilt av Solberg-regjeringen. Rapport åpner muligheter for utenlandske spillselskaper. I Sundvollenerklæringen tok Solberg-regjeringen til en ordning hvor utenlandske spillselskaper kan få lisens i Norge. Dette kan i realiteten bety slutten på Norsk Tippings spillmonopolet.

Read More  »

Sæther vil Fortsat Være Direktør i Norsk Rikstoto Inntil Videre

Sæther vil Fortsat Være Direktør i Norsk Rikstoto Inntil Videre

Rolf Sæther vil fortsat være styreleder i Norsk Rikstoto fram til Innstillingsrådet klarer å komponere nytt styre. Rådet fortsetter imidlertid arbeidet, men vil ikke sette noen tidsfrist for når et nytt styre er på plass i spillselskapet. Inntil videre fortsetter Rolf Sæther som styreleder med sittende styret. Per Harald Grue – Innstillingsrådets leder opplyser, Innstillingsrådet […]

Read More  »

Ny Styreleder av Norsk Tipping Blir en Berømt Kvinne!

Ny Styreleder av Norsk Tipping Blir en Berømt Kvinne!

Ny styreleder i Norsk Tipping har blitt valgt Linda Bernander Silseth. Den første kvinne-styreleder av selskapet Bernander Silseth kommer inn i styret som den første lederen-kvinne i Norsk Tipping. Selv om mener hun at det er gøy, hun er engasjert i lederposisjoner, men hun håper at ikke kjønn var grunnen av tilbud. Linda Bernander Silseth […]

Read More  »