Användarvillkor

Allmän Information

 1. All information, som finns i CasinosCapital.com kan inte användas för olagliga aktiviteter.
 2. Innehållet på webbplatsen är försedd endast för underhållnings- och nyhetssyfte och kan inte betraktas som juridisk rådgivning på något sätt.
 3. CasinosCapital.com är en oberoende spelkatalog, som ger fullständig erfarenhet och hasardspel sakkunskap.
 4. Om det finns några fel i materialet, som publiceras på vår hemsida, så tar CasinosCapital.com inget juridiskt ansvar för ovanstående skador och felaktigheter.
 5. Det åligger användarna att avgöra om det är lagligt för dem att spela vissa spel eller placera en viss insats. CasinosCapital.com tar inget juridiskt ansvar för sådana åtgärder hos sina kunder.
 6. Riktigheten eller fullständigheten för alla objekt som detta material innehåller är inte garanterade av CasinosCapital.com.
 7. Eventuella skador som uppkommer genom användning av detta material är inte ansvar av CasinosCapital.com.
 8. Informationen som finns på denna server kan ändras utan förvarning, som utgör ingen skyldighet från CasinosCapital.com i framtiden.
 9. Varumärken som nämns här tillhör ägarna och är deras upphovsrättsskyddade egendom.
 10. Allt innehåll på webbplatsen är under copyright för CasinosCapital.com.
 11. Användare av CasinosCapital.com är överens om att om några dokumenter kopieras, är de skyldiga att behålla alla upphovsrätt och riktighet oskadda.
 12. Användare av CasinosCapital.com är inte tillåtet att kopiera eller justera någon av den information som finns på webbplatsen.
 13. Varje produkt, teknik och processer i det här dokumentet är föremål för rättigheter till intellektuell egendom, som förbehålls av CasinosCapital.com och kan inte licensieras enligt avtalet..
 14. CasinosCapital.com kommer att försöka ge korrekt, fullständig och aktuell information.
 15. Om du märker någon felaktig information på vår hemsida, kontakta CasinosCapital.com.
 16. Begäran om innehållet avlägsnande kan förnekas av CasinosCapital.com eget gottfinnande om inte det anses olagligt eller skadar ett persons privatliv.

Åtkomst och Villkor Bidrag

Åtkomst till Webbplatsen

Användare av CasinosCapital.com håller med om att CasinosCapital.com inte kommer att vara ansvarig för eventuella fel, försummelser, förlust eller skada till följd av användningen av något innehåll som publiceras på webbplatsen.

Genom att använda CasinosCapital.com, godkänner du att alla risker i samband med användning av webbplatsens innehåll, hör det till ditt ansvar. Det är också användarens ansvar att avgöra lagligheten för hasardspel online inom sitt område.

Offentliggörande

CasinosCapital.com förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra innehåll, som offentligörs på dess webbplats. Material och information kan fritt offentliggörs på webbplatsen så länge de inte är olagliga, obscenta, hotfulla, ärekränkande och inte inkräktar på immateriella rättigheter eller kränker privatliv.

Du får bara ett konto. Flera konton som tillhör en person kommer att vara låsta när identifieras.

CasinosCapital.com har noll tolerans mot skräppost som publiceras på webbplatsen. Och när det upptäcks, kommer spam rapporteras och IP blir svartlistad.

CasinosCapital.com kan inte förhandsgranska kommentarerna, som du erkänner. Därmed vi har rätt, på eget gottfinnande, att ta bort innehåll, som tros bryter mot villkoren.

Åldersgräns

Personer som är yngre än 18 år (eller under lagligt ålder för spel i deras jurisdiktion) bör inte komma åt CasinosCapital.com.

Garanti Ansvarsfriskrivning och Ansvars Begränsning

CasinosCapital.com ger inga garantier av något slag oavsett om det uttrycks gällande webbplatsens funktion eller innehåll, information eller material som finns på platsen.

CasinosCapital.com frånsäger sig i den utsträckning som är tillåtet genom lämplig lagstiftning, att alla garantier, oavsett om de uttrycks, inklusive utan begränsning, garantier om lämplighet och säljbarhet för något ändamål.

CasinosCapital.com ansvarar inte för någon form av skada som kommer från användningen eller oförmågan att använda webbplatsen. Du måste vara överens om att du använder webbplatsen på egen risk.

Användarvillkor Ändringar

CasinosCapital.com förbehåller sig rätten att ändra villkoren, efter eget gottfinnande, och när som helst var dessa tjänster erbjuds.

Översyn av dessa villkor är då ditt eget ansvar.

Din användning av webbplatsen kommer att fungera som en överenskommelse till dessa villkor.


Kontakt

Du kan kontakta CasinosCapital.com om du har några frågor eller kommentarer i fråga om användarvillkoren. Kontakta CasinosCapital.com genom vår kontaktsida på webbplatsen.

', '' ); ?>